Informasjon

Hva er diskgolf?

Diskgolf spilles som ballgolf, men man bruker disker istedet for ball og kølle. Man teller antallet kast fra et merket utkastfelt til “hullet”. På permanente baner er “hullene” metallkurver, men man kan stort sett spille hvor som helt.. Hullene kan f.eks. være lyktestolper, søppelkurver og trær. Banen består normalt av 9, 12 eller 18 hull.

Akkurat som i vanlig golf må man utvise en viss aktsomhet og hensyn, både ovenfor de man spiller med og andre. man skal så godt det lar seg gjøre unngå å forstyrre andre spillere og alltid ta hensyn for å unngå å skade mennesker, natur og eiendom.

Ettersom diskgolf spilles i terreng, finnes det en rekke hindre i form av f.eks være trær, steiner etc. og ansees som naturlige hindre, og kan dermed ikke flyttes. For å gjøre flyten i spillet best mulig er det alltid den spilleren lengst fra hullet som kaster. Ved utkast på nytt hull begynner den som hadde lavest antall kast på foregående hull. Hadde flere spillere samme resultat er spillerekkefølgen dem imellom som på det forrige hullets utkast.
Man kaster fra det stedet hvor disken ligger etter foregående kast. Dvs. et støttepunkt skal være der disken landet i det man kaster neste kast. Det er tillatt å stege ut til sidene med en fot eller et annet støttepunkt for dermed å få et bedre sted å kaste fra. Støttepunktet kan ikke være nærmere hullet enn stedet der disken stoppet. Når man har fullført hele runden teller man over antall kast og den som har færrest vinner.

Diskgolf er i dag den største disksportgrenen under Disksport Norge. Hovedarenaene for diskgolf i Norge er Norgescupen og NM, men det finnes flere mindre turneringer og på de fleste baner spilles det mindre formelle ukegolfturneringer der terskelen for å bli med er svært lav.

Det har vært en klar økning i antall deltakere de siste årene og vi forventer i år at antallet spillere i Norgescupen vil nærme seg, og kanskje går over, 200. Kanskje du er en av disse?

Det finnes en del informsjon om diskgolf her og mer kommer, men vi dekker ikke alt. Har du diskgolfrelaterte spørsmål kan du ta kontakt med diskgolfkomiteen, dette gjelder alt fra kastetips og regler til hvordan man lager bane eller arrangerer turneringer.