Lisens

NAIF har nå innført to typer lisenser, da de nå har satt krav til lisens for å kunne delta i organisert aktivitet
Begge typene lisens må bestilles utenom medlemskapet. Vi bruker Isonen for lisenser og du kan gjøre ved gå inn på DENNE siden.

Lisens

Skal man delta i en NAIF relatert aktivitet (samling, landslag) eller delta i seriespill (Norgescupen, NAIF diskgolf tour, Ultimateserien eller NM) man løse konkurranselisens.

Lisensen inneholder en forsikring som gir ekstra dekning dersom uhellet skulle skje på trening eller konkurranse. Lisensen dekker ikke bare konkurranser, men er også for deg som ønsker en større trygghet og forsikring som dekker både egentrening og all disksportaktivitet.

Løser man lisens er man i tillegg forsikret hvis man blir skadet. Dette gjelder både i konkurranse og på trening, også egentrening så som løping og trening på treningsstudie.

Dette er de forskellige lisenstyper:
Diskgolf Konkurranselisens Diskgolf juniorlisens Diskgolf Breddelisens (Ikke obligatorisk)


Nytt av året er at lisenser kjøpes i egen lisensportal i Isonen – dette kan gjøres av utøver utan at klubben trenger å utstede lisens. Link til portalen er: https://isonen.no/

I tillegg har en med utvidet lisens tilgang på idrettens skadetelefon. Dette er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Den sikrer tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse, slik at utøvere kan få rask og riktig hjelp i et kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge.

Mer informasjon om lisens, forsikring, hva forsikringen dekker, hvordan man utvider forsikring samt hvordan man melder skader finner du her: https://amerikanskeidretter.no/forbund/klubbdrift/lisens-og-forsikring/

Medlem i flere klubber: Du trenger kun å tegne lisens en gang. Den tegnes i klubben du representerer i turneringer.