Lisens

NAIF har nå innført to typer lisenser, da de nå har satt krav til lisens for å kunne delta i organisert aktivitet
Begge typene lisens må bestilles utenom medlemskapet. Vi bruker Isonen for lisenser og du kan gjøre ved gå inn på DENNE siden.

Lisens for 2023

Skal man delta i en NAIF relatert aktivitet (samling, landslag) eller delta i seriespill (Norgescupen, NAIF diskgolf tour, Ultimateserien eller NM) man løse konkurranselisens.

Satser:
Diskgolf konkurranselisens NOK 250
Diskgolf juniorlisens (t.om 18 år) NOK 125
Ultimateserien konkurranselisens NOK 250

Utvidet lisens + 340 kr i tillegg til ordinær lisenssats.

Løser man lisens er man i tillegg forsikret hvis man blir skadet. Dette gjelder både i konkurranse og på trening, også egentrening så som løping og trening på treningsstudie.

Ønsker man å løse en lisens for å være forsikret selv om man ikke spiller på en «NAIF sanksjonert aktivitet» kan man kjøpe en «bredde-lisens» Denne koster 50 kr.

Nytt av året er at lisenser kjøpes i egen lisensportal i Isonen – dette kan gjøres av utøver utan at klubben trenger å utstede lisens. Link til portalen er: https://isonen.no/event/clesb63gw2358901cxf6d16a44

Her er litt info om lisensene og hvilke forskjeller der er:

Om en utøver skal ha bredde/konkurranselisens eller utvidet lisens er en vurderingssak.

Det er ingen forskjell når det kommer til utreding av en skade. Forskjellen ligger i oppstart/bestilling av behandling.

Har en utøver en ordinær konkurranselisens kan det ta opptil 60 dager ventetid fra en skade er meldt elektronisk til man får behandling. Med utvidet lisens er dette så raskt som mulig etter at skade er meldt elektronisk.

I tillegg har en med utvidet lisens tilgang på idrettens skadetelefon. Dette er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Den sikrer tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse, slik at utøvere kan få rask og riktig hjelp i et kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge.

Mer informasjon om lisens, forsikring, hva forsikringen dekker, hvordan man utvider forsikring samt hvordan man melder skader finner du her: https://amerikanskeidretter.no/forbund/klubbdrift/lisens-og-forsikring/

Medlem i flere klubber: Du trenger kun å tegne lisens en gang. Den tegnes i klubben du representerer i turneringer.