Lisens

NAIF har nå innført to typer lisenser, da de nå har satt krav til lisens for å kunne delta i organisert aktivitet
Begge typene lisens må bestilles utenom medlemskapet, det kan du gjøre ved å sende oss en mail til solafrisbee@gmail.com

Diskgolf grunnlisens – F.o.m. året man fyller 19 år. Treningslisens som også dekker lokale konkurranser. Helårslisens fra 1/1 til 31/12. 
Kostnad: 100 kr.

Diskgolf konkurranselisens – F.o.m. året man fyller 19 år. Obligatorisk til NC og NM. Helårslisens fra 1/1 til 31/12. 
Kostnad: 250 kr.

Medlem i flere klubber: Du trenger kun å tegne lisens en gang. Den tegnes i klubben du representerer i turneringer.