Lisens 2023

VIKTIG ENDRING PÅ HVORDAN LISENS «UTSTEDES» OG KJØPES

Etter tilbakemelding fra medlemsklubbene har seksjonen sammen med administrasjonen i NAIF sett på muligheten for å forenkle prosessen for utstedelse av lisenser. I samråd med NIF Digital har man kommet frem til en løsning hvor man kan bruke verktøyet Isonen til dette. Samme løsning benyttes allerede av Friidrettsforbundet og Brettforbundet.

Selv om lisenssesongen allerede har begynt mener seksjonen at det vil være flere fordeler ved å gjøre dette og har derfor bestemt at vi tar dette i bruk umiddelbart og at «lisenskjøp» for 2023 skal bruke dette verktøy.

Det betyr samtidig at den gamle løsningen hvor lisens utstedes av klubb i Sportsadmin/Klubbadmin stenges. De lisenser som allerede er betalt fra gammel løsning vil bli overført til Isonen.

I Isonen har den enkelte utøver mulighet til å kjøpe lisens uten at klubben trenger å utstede denne. Isonen er et webbasert verktøy som er tilgjengelig hele døgnet. For å kjøpe lisens må man logge inn med egen bruker i «Min Idrett», noe man alltid har når man er medlem i klubb. Kjøpt lisens vil overføres til bruker i «Min idrett»

Alle lisenser som er kjøpt vil også være tilgjengelig på samme side og kunne søkes opp av klubb/arrangør.

Siden dette er basert på «min idrett» og er rollestyrt vil man i tillegg få muligheten til å kjøpe til registrerte familiemedlemmer eller om man har en «lisensrolle» i klubben til medlemmer i samme klubb

Link til den nye lisensportalen i Isonen er:

https://isonen.no/event/?id=clesb63gw2358901cxf6d16a44

Har dere spørsmål om dette kan dere sende en mail til post@naifdisksport.no

På vegne av SEKSJON DISKSPORT

Leave a Reply