Koronatiltakene fra 20. januar

Generell oversikt over endringer i de nasjonale koronatiltakene fra 20. januar:

·         Barn og unge under 20 år kan trene som normalt, inne og ute. MERK:

·         I grupper på maks 20 personer, som tidligere.

·         Treningen bør tilrettelegges slik at det er minst mulig nærkontakt, men der det er nødvendig for å utøve idretten kan utøvere fritas for avstand på 1 meter.

·         Personer over 20 år kan trene utendørs, med minst 1 meter avstand og i henhold til øvrige smittevernregler.

·         Unntak: Toppidretten kan trene som normalt.

·         Det er kun tillatt med trening og aktiviteter internt i egen klubb, og helst kun i eget lag/kohort. Det skal ikke forekomme noen aktiviteter på tvers av klubber, det inkluderer alt av felles treninger, konkurranser, turneringer, kamper, camps, o.l.

Leave a Reply