Endring på Hull 16

Da har styret laget en bane endring på Hull 16.
Det er nå mando på venstre side av lykte stolpen.

Nu mando. Retee hvis du gikk på feil side.

Leave a Reply