Årsmøte

Sola Frisbeeklubb sitt årsmøte for 2023 blir på Fotballhuset ved Sola Stadion torsdag
Dato/Tid: 22 februar kl.18.00.

Agenda

  • Konstituering av årsmøte v/formannen
  • Valg av møteleder og referent.
  • Valg av to personer til å undertegne protokollen
  • Godkjenning av saksliste med eventuelt
  • Referat fra forrige årsmøte leses til etterretning.
  • Styrets årsberetning/behandle idrettslagets organisasjonsplan
  • Regnskap/budsjett
  • Valg av styremedlemmer.
  • Innkomne forslag
  • Tid og sted for neste årsmøte

Siste frist for innkomne forslag er 14 dager før møte.

Vi håper mange kommer.

Leave a Reply